|
HOME / Aanbod / Vernieuwd Sociaal Domein (VSD) / Kantara - De Gouden Mannen

Kantara - De Gouden Mannen

 Kantara-Brug werkt mens -en resultaatgericht waarbij men continu op zoek is naar verbetermogelijkheden en unieke ideeën om enerzijds meer kwaliteit te leveren en anderzijds op duurzame en unieke wijze de sociale cohesie tussen de burgers van Amsterdam te verbeteren. Bewustwording creëren bij de doelgroepen zodat men hun doelgroep in perspectief plaatst waardoor het resultaat en effect van hun handelen zichtbaar wordt.


Kantara-Brug zorgt dat haar medewerkers / vrijwilligers een gezond en aangenaam werkklimaat hebben, waar aandacht is voor het welzijn en ontplooiingsmogelijkheden van de medewerker / vrijwilliger, de arbo-regels worden gevolgd en de kwaliteit van het werk belangrijk is. Kantara-Brug wil onderzoeken blijven uitvoeren met betrekking tot maatschappelijke omstandigheden die het sociale cohesie proces belemmeren teneinde nog meer inzicht in te krijgen in het probleem en het te bestrijden.

Kantara-Brug wil de samenwerking met de verschillende opleidingsinstituten versterken en meer plaatsen bieden aan studenten om stage te lopen.

Project Gouden Mannen 2014
Stichting Kantara-Brug biedt met het project Gouden Mannen een divers aanbod aan inwoners van Amsterdam en in het bijzonder aan de inwoners van de stadsdelen West en Nieuw-West.


Project Gouden Mannen. Omdat is gebleken dat er een beperkt aanbod is voor migranten mannen in de leeftijd van 50 jaar en ouder maar er wel behoefte aan activiteiten is bij de doelgroep, organiseert Stichting Kantara- Brug het project Gouden Mannen. Wij zijn al jarenlang actief met verschillende projecten. Het project is erop gericht om mannen die niet zoveel om handen hebben te motiveren en inspireren om een actievere bijdrage te leveren aan de maatschappij of om een zinvolle dag invulling te vinden. Regelmatig is er ook
sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden om volledig mee te kunnen doen binnen de maatschappij. Het project Gouden Mannen biedt o.a. een aantal cursussen waarbij onder persoonlijke begeleiding de deelnemers de eigen talenten en kwaliteiten kunnen onderzoeken en verder kunnen verbreden.

Cursus Meer Man(s). Cursus Meer Man(s) is een cursus van 10 weken om mannen te motiveren en inspireren om een actievere bijdrage te leveren aan de maatschappij. In tien weken worden diverse thema’s behandeld. Tijdens de eerste inleidende bijeenkomst zullen deelnemers gezamenlijk een programma vaststellen. Bij voorgaande cursussen waren lichamelijke-en geestelijke gezondheid, politiek en opvoeding terugkerende thema´s. Ook worden excursies en werkbezoeken afgelegd. Enkele voorbeelden zijn: een bezoek aan de Tweede Kamer, het Anne Frankhuis of een rondvaart door de Amsterdamse grachten.

Cursus sociale vaardigheden. Een meerderheid van de Meer Man(s) deelnemers geeft aan na afloop nog meer te willen. Hiervoor is de cursus Sociale Vaardigheden ontwikkeld. De cursus biedt mogelijkheden om na te denken over vragen als, wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Deze cursus kan ook los van de Meer Man(s) cursus worden gevolgd. Een deel van de cursus bestaat uit een training, waarbij onder andere aandacht gegeven aan luistervaardigheden, hoe je je gevoelens kunt uiten en het geven en ontvangen van feedback. De rest van de cursus bestaat uit het afleggen van werkbezoeken. We gaan met de deelnemers op bezoek bij verschillende organisaties om te kijken hoe de mannen zich na de cursus kunnen inzetten in de vorm van activiteiten of (vrijwilligers)werk. Gedurende de cursus is voor een ieder ruim tijd voor persoonlijke begeleiding en aandacht.

Taalvaardigheidstraining in combinatie met computervaardigheden. Er is regelmatig vraag naar hulp bij het verbeteren van de Nederlandse taal. Op de computer kunnen de deelnemers, onder begeleiding, oefenen met verschillende taalprogramma´s. Tegelijkertijd krijgt de deelnemer de kans om computervaardigheden aan te leren.

Maatschappelijk spreekuur. Iedere woensdagmiddag tussen 12 en 16 uur bieden we, in samenwerking met BOOT, een maatschappelijk spreekuur aan waar alle stadsdeelbewoners welkom zijn met maatschappelijke- en juridische vragen. Voor bewoners die de Nederlandse taal (nog) niet goed machtig zijn is een tolk aanwezig die kan ondersteunen tijdens het gesprek. Samen met hen brengen we het probleem/de vraag in kaart en zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Indien nodig zorgen wij voor een passende doorverwijzing. Ook als bewoners alleen een luisterend oor willen zijn zij van harte welkom.

‚ÄčMeer informatie:

Michel Hobbij
Projectmanager
Emailadres: mhobbij@clickf1.nl
06-30870144 maandag t/m vrijdag