|
HOME / Aanbod / Veiligheid / Samen Veilig

Samen Veilig

Samen Veilig sluit aan bij de landelijke actie Veilige Publieke Taak (VPT) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is geschikt voor o.a. buschauffeurs, BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en ambulancepersoneel.

VPT is ook de afkorting die de politie gebruikt als personeel in de publieke dienstverlening aangifte doet van agressie tijdens het werk. Het project zorgt voor direct contact tussen de beroepsbeoefenaren (VPT-ers) en de jongeren. Dit leidt tot meer kennis, begrip en respect bij beide groepen.

Start in Utrecht
Samen Veilig  werd in Utrecht ontwikkeld met medewerking van Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU), de gemeente Utrecht (Programma Veiligheid) en Dienst Stadswerken. In 2015 is het uitgevoerd in Almere. Samen Veilig is bijzonder geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Samen Veilig doelstellingen


  • Samen Veilig is een instrument om jongeren te laten integreren in de maatschappij. Het past binnen   actief burgerschap waarin je zorg draagt voor je eigen omgeving.
  • De verstandhouding tussen VPT’ers en jongeren te verbeteren door een verbeterde communicatie en onderling begrip.
  • Een meer veilige omgeving creëren niet alleen voor de VPT ‘ers en jongeren maar ook voor de   bewoners van een gebied of wijk en gebruikers van een voorziening.

Jongeren worden voorbereid op Samen Veilig dmv opdrachten en een lesbrief. VPT'ers worden voorbereid op Samen Veilig dmv een training 'communiceren met jongeren en informeren van jongeren'. Hierna wordt Samen Veilig uitgevoerd:
  • Taal -> Verstaan Jongeren en VPT’ers ontmoeten elkaar en vertellen hun verhaal
  • Verstaan -> Begrip Jongeren verwerken de informatie in opdrachten en mediareportages
  • Begrip -> Respect Jongeren reflecteren en geven de informatie door aan medescholieren en organisaties
  • Respect -> Actie Jongeren voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving, dat leidt tot een actieve houding om de eigen omgeving mee te helpen onderhouden.Aanbod

Back Home

 Back Home gaat over persoonlijke storytelling; leren jouw eigen verhaal en levensvisie vorm te geven op een creatieve manier. Back Home is bedoeld voor jongeren in gesloten instellingen.


MediaWise

MediaWise is een educatieconcept voor jongeren in gesloten inrichtingen. Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen hebben als geen ander de 21st Century Skills nodig om een basis voor hun toekomst en nieuwe kansen te creëren. De tijd in de instelling leidt ertoe dat jongeren op een nog grotere achterstand komen te staan dan hun leeftijdsgenoten buiten de instelling.