|
HOME / Aanbod / Educatie op school / Straatbeelden

Straatbeelden

Een zoektocht in de omgeving in verleden, heden en toekomst. Straatbeelden is een methode ontwikkeld door architectuurcentrum Aorta en Click F1 en combineert architectuur, cultureel erfgoed en media. Straatbeelden wordt ondersteund door: creatiefvermogenutrecht.nlStraatbeelden verbindt de thema’s van de zaakvakken aan omgevings- en mediaeducatie binnen Primair Onderwijs. Straatbeelden geeft het begrip creativiteit een plek in het lesmateriaal. Met Straatbeelden leren leerlingen wat creatief vermogen inhoudt én hoe ze dat kunnen toepassen binnen de zaakvakken. Straatbeelden is geschikt voor groep 1 tot en met 8 en richt zich per thema op het verleden/ geschiedenis, heden/o.a. aardrijkskunde en toekomst/natuur&milieu

Leerlingen maken kennis met hun eigen omgeving en die van anderen door deze te analyseren, onderzoeken, ontwerpen en presenteren. Onderwerpen als burgerschap en participatie zijn belangrijk omdat de eigen omgeving is ontworpen en ingericht op basis van de behoeftes van mensen. Door dit te herkennen wordt de eigenwaarde van kinderen versterkt.

Straatbeelden wordt gedragen door de leerkrachten van de school. Deze worden getraind en gecoacht om straatbeelden zelf uit te voeren of aan te passen naar eigen inzicht. In Straatbeelden zijn de leerdoelen zo omschreven zodat deze bij kunnen dragen aan het kind volgsysteem in de vorm van een portfolio. Straatbeelden maakt gebruik van ontwerpvaardigheden en 21century skills/multimedia tools.

De scholen die de afgelopen 6 jaar hebben geholpen Straatbeelden vorm te geven zijn:
Obs Pieterskerkhof in de binnenstad
De blauwe Aventurijn in Hoograven
De Boomgaard in Leidsche Rijn
  • Straatbeelden kan aanvullend zijn bij VierKeerWijzer of andere zaakvakken-methodes
  • Straatbeelden is een volledig lespakket met presentaties, lerarenhandleidingen, leerling opdrachtkaarten en instructiekaarten ter ondersteuning van de benodigde tools.
  • Per wijk gebruikt Straatbeelden herkenningspunten om deze te koppelen aan thema’s, bijvoorbeeld in de vorm van een speurtocht door de eigen wijk. Lessen voor de wijken Leidsche Rijn, Binnenstad en Hoograven zijn al door het team Straatbeelden ontwikkeld.
Kijk voor een indruk van het genaakt materiaal op www.straatbeelden.nu

Jij in de wereld – jij en jouw omgeving – duurzaam handelen – burgerschap – ik ontwerp de toekomst -- mijn roots in deze wijk – wijkanalyse -- coaches in de klas -- op bezoek bij – maquette ontwerpen -- computer in de onderbouw – Prezi – iMovie -- websites maken -- Google Earth -- kaart analyse – VR – stad van de toekomst -- stedelijke ontwikkelingsvraagstukken.

Straatbeelden Studio:
Wil jij in de klas met verschillende tools werken die de zaakvakken verlevendigen. Met Straatbeelden Studio komen we met een team en heel veel apparatuur naar de school om met leerlingen en/of leerkrachten te werken en zich deze tools eigen te maken. We kiezen hierbij altijd voor programma’s die de school zelf makkelijk kan gebruiken omdat het (betaalbare of gratis) Apps en websites zijn die op schoolcomputers of iPads werken en omdat ze passen binnen de leeftijd of het vaardigheidsniveau van de leerlingen. Denk hierbij aan: leren filmen en monteren, programmeren, presentatietools, alle google toepassingen, knoppenkunde, maquettes maken, werken met VR of greenscreen etc.
Het straatbeelden Studioteam bestaat uit professionals ondersteunt door stagiairs waardoor we veel aandacht kunnen geven in de klas en toch betaalbaar zijn.

Meer informatie? Mail naar: aerens@clickf1.nl


 

Aanbod