|
HOME / nieuws / Solid Base, training en creatief project voor jongeren in detentie

Solid Base, training en creatief project voor jongeren in detentie

9-2-2021
 Er zijn drie modules in Solid Base Studio: ik/mezelf, ik/relaties en ik/maatschappij. De modules bestaan uit telkens 5 bijeenkomsten. Deze kunnen in overleg met de instelling op elk moment in een periode van een aantal (bij voorkeur 2 a 3) weken uitgevoerd worden binnen onderwijs / leefgroep voor 6 a 10 jongeren. Solid Base Studio bestaat uit energieke workshops waarin de groepsdynamica kan worden benut.

Iedere module begint met een kick-off, waarin beleving en het raken/inspireren van de jongeren centraal staat. Dit gebeurt middels een (korte) voorstelling, het vertellen van een (levens)verhaal of een optreden van een aansprekend artiest door coaches die vanwege hun eigen ervaringen dichtbij de jongere staan en/of de creatieve kwaliteiten hebben om jongeren te motiveren om in het traject mee te gaan. Nadat het denkproces in de kick-off op gang is gebracht wordt in ieder van de drie modules gewerkt aan verdieping, reflectie en een portfolio in 3 werkbijeenkomsten.

In de 3 werkbijeenkomsten gaan jongeren zelf aan de slag. Deze bijeenkomsten worden tijdens de pilot begeleid door trainers van YiP, ClickF1 en 180. Na de pilot krijgen ook mentoren, docenten en individueel trajectbegeleiders hierbij mogelijk een actieve rol. De bijeenkomsten worden ondersteund met onlinemateriaal, gemaakt door coaches (ClickF1), docenten (YiP) en methodiekontwikkelaars (180) en gepubliceerd op MediaWise.

Er is een afsluitende feestelijke bijeenkomst waarin jongeren hun eigen gemaakte werk presenteren. Iedere module wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin elke jongere een presentatie geeft over wat hij heeft gemaakt en geleerd en wat zijn plannen voor de toekomst zijn. De afsluitende bijeenkomsten kunnen intiem (met begeleiders van binnen de JJI, coaches en geselecteerde jongeren) maar ook groter (met externe genodigden) worden vormgegeven.
|
blog comments powered by Disqus