|
HOME / nieuws / MED.LEF ons nieuwe media-kunstproject

MED.LEF ons nieuwe media-kunstproject

9-12-2018
Zelf aan de slag vanuit creativiteit met een positieve invalshoek. Vanaf 2019 hebben we van het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie gekregen om MED.LEF te ontwikkelen samen met Stichting PCOU/ Willibrord en De Maakruimte.

Kinderen leren actief, receptief en reflectief werken met media en zich deze eigen te maken vanuit het creatieve proces. Met inzet van hun creatieve vaardigheden gaan ze aan de slag als ontwerper van de eigen mediaomgeving, waarbij we gebruik maken van het natuurlijke onderzoeken en spelen van kinderen.

MED.LEF verbindt de online en offline wereld aan elkaar, door een samenspel te zoeken tussen media-educatie en verschillende kunstdisciplines. Hierdoor ontstaat er een creatief speelveld met op leerlingniveau interessante cross-overs.MED.LEF is een samenwerking tussen cultuurmakers, digitale media-makers en onderwijsmakers die hun kennis en creativiteit verbinden.

De Cultuurmakers, dat wil zeggen de culturele instellingen, gaan met de leerkrachten lessen ontwerpen vanuit het creatief proces.Dit doen ze aan de hand van media tools en vaardigheden die verbonden worden met de algemene onderwijsdoelen, digitale media doelen en de uitgangspunten van SLO / Curriculum.nu. Zo ontstaat er binnen de lessen ruimte voor 21st century skills en verbinding met relevante betekenisvolle onderwerpen en thema’s. De ontworpen lessen worden met de leerlingen in de praktijk getest. De input van de leerlingen wordt daarna meegenomen en verwerkt.

|
blog comments powered by Disqus