|
HOME / nieuws / BLEEP re-integratie project Erasmus+

BLEEP re-integratie project Erasmus+

8-6-2020
 Hoe zwakker deze sociale band is, hoe groter de kans dat mensen de neiging hebben om een criminele levensstijl te leiden. Veel mensen die uit de gevangenis komen, hebben grote moeite met het re-integreren in de samenleving. Gemiddeld komt meer dan 60% van de ex-gedetineerden binnen 2 jaar opnieuw in aanraking met criminele activiteiten. De belangrijkste factor voor het mislukken van re-integratie lijkt het gebrek aan zinvolle dagelijkse activiteiten te zijn. Dit is bij voorkeur betaald werk, maar het kan ook een andere dagactiviteit zijn, zoals onderwijs.

Met BLEEP willen we het re-integratie (leer)proces voor volwassen gedetineerden en ex-gedetineerden integreren via een blended leeromgeving, online en offline.

BLEEP is een Europees project gefinancierd door Erasmus+, waarin Click F1 penvoerder is, en speelt van september 2019 - september 2021. BLEEP bestaat uit een tool en een website. De tool is zowel binnen als buiten detentie in te zetten (through the gates). De eindgebruiker krijgt een persoonlijk account en kan hiermee stappen doorlopen en een actielijst opstellen binnen bijvoorbeeld de pathways Work en Housing. staat een kleine hoeveelheid aan ondersteunende informatie en linken naar de BLEEP website. De website ontsluit een schat aan informatie, oefentools en linkjes naar leeromgevingen, instanties en websites die nodig zijn om binnen de verschillende leefgebieden informatie te kunnen vinden en te kunnen leren. Ook kan je in de toekomst in de tool en/ of in de Website een portfolio opslaan.

|
blog comments powered by Disqus