|
HOME / Expertise / Kennis delen

Kennis delen

Click F1 kijkt verder dan haar eigen praktijk reikt. Samen met partners zoals de Hogeschool van Amsterdam wordt de praktijk getoetst aan bestaande kennis en ervaringen elders. Verder laat Click F1 zich de maat meten door onafhankelijke experts of onderzoekers.


Culturele interventies in krachtwijken

Het lectoraat Burgerschap Cultureel Dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar culturele interventies in krachtwijken. Ons mediaproject UCee Station is een van de drie cultureleinterventies welke is meegenomen in het onderzoek. In het boek Culturele interventies in krachtwijken wordt verslag gedaan van het onderzoek en geeft handreikingen over hoe dergelijk interventies bijdragen aan een betere afstemming tussen fysieke, sociale en culturele ingrepen in de wijk. Het hele rapport kunt u als hardcopy hier bestellen.
 


Shining Example
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft het media-educatie concept UCee Station geselecteerd als Shining Example voor Positief Jeugdbeleid en vindt dat UCee Station op een positieve manier bijdraagt aan (talent)ontwikkeling. Het NJI heeft van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om gemeenten en instellingen te inspireren om met een brede blik naar de transitie/ transformatie van de jeugdzorg te kijken. Inzetten op kansen en talenten, en niet alleen focussen op problemen en risico’s. Lees hier wat hoe UCee Station positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd. 
 

 
Talentontwikkeling
stimuleert participatie en zelfvertrouwen

Een publicatie van Irma van Hoorik (JeugdenCo Kennis 04, p. 40-48, 2011). Talentontwikkeling werkt, het stimuleert de participatie en het zelfvertrouwen van jongeren, twee belangrijke doelen in het jongerenwerk. Aan de hand van een literatuuronderzoek schrijft Van Hoorik waarom het werkt, dit beargumenteert zij met verschillende theorieën uit de pedagogiek, de psychologie en de sociologie. Zo schrijft zij bijvoorbeeld over de ‘positieve psychologie’, over welke middelen aansluiten bij jongeren en vervolgens waarom dat zo is. Download het artikel 
 

  
Building Bridges, Breaking Boarders
UCAY beschrijft de good practices van culturele (sport, media en cultuur) projecten in vijf Europese landen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA), afdeling Social Science, was projectleider en trekker van het eerste onderzoek dat in januari 2010 werd afgerond. UCAY is een internationaal netwerk dat onderzoekt hoe cultuur, sport en media internationaal worden ingezet voor het empoweren van alle soorten jongeren. Hieronder kunt u hoofdstukken uit het boek downloaden. Op de website van www.ucay.eu kunt u het volledige handboek en ander materiaal downloaden. Een hard copy van het boek is voor 24,90 Euro hier te bestellen. 
 
Inhoudsopgave
Voorwoord, introductie en conclusies
Hoofdstuk 1: Cultural opportunities
Hoofdstuk 2: Be unique, be open, be art
Hoofstuk 3: Young people in Nests
Hoofdstuk 4: Good practice: sports in the Czech Republic
Hoofdstuk 5: Empowering young people through ICT
Hoofdstuk 6: Social cultural entrepeneurship
Hoofdstuk 7: Project management as an instrument
Hoofdstuk 8: Entrepeneurial learning
Onderzoek Regioplan naar Resultaten BTR (CATch en Sport-it)
Onze projecten CATch en Sport-it zijn in 2006 en 2007 als onderdeel van het programma Bijzondere Projecten Risicojongeren (BTR) stevig gemonitord door Regioplan. Regioplan voerde deze monitor uit in opdracht van de gemeente Amsterdam, onze opdrachtgever. Daaruit blijkt dat CATch en Sport-it succesvolle concepten zijn die bijdragen aan de vermindering van schooluitval.

Download hier het integrale rapport over BTR (CATch en Sport-it) van Regioplan (2008)