|
HOME / Expertise / De kracht van Click F1

De kracht van Click F1

Click F1 is een innovator op het gebied van cultuur-, sport- en media-educatie. Wij ontwikkelen en bieden vernieuwende concepten en educatie programma s aan, die bijdragen aan het verbeteren en versterken van de actoren in het sociaal domein en daarmee aan de versterkimg van het domein zelf.

Aan de basis van onze concepten en programma's  liggen een aantal principes die verweven zijn in onze werkwijze, methodiek en instrumenten. Onze principes zijn vanuit de praktijk ontwikkeld en aangescherpt aan de hand van input uit onze eigen ervaring en expertmeetings met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en stakeholders.

Naast het ontwikkelen zijn we ook zeer nauw betrokken bij het implementeren van de programma's en concepten. Bij elk project brengen we de juiste partijen bij elkaar, faciliteren de samenwerking en uitvoering, brengen beproefde instrumenten in en monitoren de kwaliteit . Het steunen en faciliterem wordt steeds op maat ingericht.

Ons belangrijkste asset is het Click F1 team. Elk teamlid brengt zijn specifieke kennis, expertise en ervaring in. Ons netwerk wordt ingezet om tot verdere analyse, ontwikkeling en meer optmale uitvoering te komen.