|
HOME / Expertise / De Fundamenten

De Fundamenten

Al onze concepten en producten zijn gebaseerd op een aantal zeer belangrijke fundamenten. Wij geloven sterk dat deze fundamenten onmisbaar zijn bij het ontwikkelen en implementeren van educatieprogramma's en concepten voor kinderen en jongeren.

1. Visie delen
Het leerproces van de deelnemer staat altijd centraal, waarin afzonderlijke krachten en specifieke expertises worden gebundeld om de competenties van de jongere te versterken. De jongere heeft de eigen regie op het leerproces door aan te geven welke competenties hij/zij wil versterken en/of ontwikkelen, terwijl de professional steunt en faciliteert. Vanuit een gedeelde visie van betrokken partijen wordt samengewerkt om jongeren gedurende een gefaseerd traject te begeleiden. Door wederzijdse verbindingen en interacties tussen de jongere, jongerenprofessional en educatieprofessional krijgen de deelnemers een samenhangende methode aangereikt waarin cognitieve, sociale en artistieke, sport of mediacompetenties en vaardigheden samengaan.

2. Ownership & Verantwoordelijkheid
Geef jongeren het ownership en de verantwoordelijkheid over het eigen handelen en zij zullen een actievere rol in de maatschappij nemen. Want jongerenparticipatie en talentontwikkeling dragen bij aan de versterking van bindingen in de samenleving. Het ontwikkelen van creatieve en persoonlijke vaardigheden werkt versterkend en stimulerend voor het welzijn van de individu. Door relevante netwerken rond jongerenparticipatie en talentontwikkeling te bouwen en te verknopen, ontstaat er een stevige keten met vruchtbare integrale verbindingen tussen verschillende domeinen (zorg,welzijn, onderwijs), organisaties, (jongerencentrum, jeugdinrichting) en disciplines (sport, media, cultuur).

3. Expertise & Kennis delen
Bundel de sterke krachten van het projectteam en werk samen met partners en partijen die het juiste netwerk en de expertise in huis hebben. De concepten voeren we uit in projectvorm en het projectteam is altijd op maat samengesteld op basis van specifieke kennis en ervaring. Bij implementatie van de concepten werken we samen met sterke partijen, partners en gespecialiseerde freelancers uit de lokale infrastructuur.

4. Communitybuilding
Een veilige en transparante basis creëren waaruit succesvol gewerkt kan worden aan de toekomst. Bij de ketenaanpak gaat het om het binden en verbinden van kinderen en jongeren aan een groep, een organisatie of een levenswijze zodat zij de nodige ruimte, platform of steunpilaar hebben om zich op zelfstandige wijze verder te kunnen ontwikkelen.