|
HOME / Privacy Policy

Privacy Policy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Vastleggen, verwerking en publiceren van gegevens
 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.
 

Wij slaan persoonsgegevens op die voor het gebruik van onze website noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw naam en e-mailadres als u een reactie op de betreffende artikel plaatst. Uw persoonsgegevens worden bij het plaatsen van een reactie gepubliceerd. Daarbij bepaalt u zelf welke persoonsgegevens aan aan ons worden verstrekt.
 

E-mail en nieuwsbrief
 
Als u een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de blog(s) en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Registratiesysteem
 
Voor toegang tot bepaalde en/of gedeeltes van artikelen en/of blogs moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 

Klikgedrag en bezoekgegevens
 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de blog. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 

Gebruik van cookies
 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op uw harde schijf van de computer door de blog dan wel Google wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies om het klikgedrag op de blog te meten. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt.
 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
 met deze blog zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen privacy verklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
 
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
 

info@clickf1.nl
of per post aan
 

Click F1
 
Damrak 72
1012 LM Amsterdam