|
HOME / Aanbod / Veiligheid / MediaWise

MediaWise

Click F1 en Defence for Childeren hebben MediaWise ontwikkeld om justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen te helpen om de achterstand in het aanleren van 21st Century Skills in te lopen en de jongeren nog beter voor te kunnen bereiden op hun terugkeer naar de samenleving. 

MediaWise biedt jongeren en professionals  een aanvullende leeromgeving en een digitaal platform die aansluiten op het onderwijs- en vrijetijdsbestedingsprogramma in de instelling. Via MediaWise leren jongeren welke kennis en vaardigheden ze nodig hebben en hoe ze deze in hun dagelijks leven toe kunnen toepassen. MediaWise leert jongeren om te gaan met dat wat de moderne maatschappij van hen vraagt. Dit geeft hen een betere kans om na vertrek uit de instelling alsnog hun plek in de maatschappij te vinden en een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Het project wordt door de initiatiefnemers samen met de jongeren en de professionals ingericht.

MediaWiSe bestaat uit:

 1. Verschillende modules met workshops voor jongeren waarin ze leren werken met 21st Century skills zoals mediavaardigheden, presentatievaardigheden en het kennen van je rechten en plichten 
 2. Trainingen voor professionals o.a. zelfstandig een jongerenredactie voeren, het leren werken met het CMS systeem en het werken met de functies van de website MediaWiSe. 
 3. De website MediaWiSe: dit platform wordt door de initiatiefnemers samen met de professionals en de jongeren in de instelling ingericht. Elke instellingen krijgen een besloten omgeving met iegen inlogcodes. De site wordt voor 80 % landelijk gevuld en voor 20 % door instellingen zelf. De site fungeert als
 • Portal naar allerlei andere besloten sites waar jongeren informatie kunnen halen, (onderwijs)oefeningen kunnen uitvoeren, zaken kunnen regelen. 
 • Informatie over tal van onderwerpen kunnen vinden
 • Hun eigen gemaakte producten kunnen tonen binnen de eigen instelling
De website bestaat uit de volgende channels:
 1. My Channel: het channel waar de zelfgemaakte content van dejongeren op geplaatst wordt met 
 2. Inside out: het channel met interne mededelingen zoals schoolroosters en schoolgids, sportuitslagen , huishoudelijke mededelingen. 
 3. Networkchannel: meer dan 100 artikelen over wonen, geld en werk, gezondheid, onderwijs, vrije tijd. Deze worden per regio aangepast. 
 4. Smartchannel: dit channel is voor oefenprogramma’s, smartgames, presentatieprogramma’s testen, taal en rekenspelletjes. 
 5. Schoolchannel: er is behoefte aan een apart channel gericht op “huiswerk of oefeningen”voortkomend uit onderwijs mogelijk met een account per jongere hieraan gekoppeld waardoor deze zijn werk kan opslaan in een eigen profiel (niet voor andere jongeren zichtbaar). Deze mogelijkheid wordt onderzocht. Hierin willen we een Digitaal portfolio onderbrengen. Via dit onderdeel kunnen jongeren een portfolio, dagboek of logboek aanmaken. Het maken van een portfolio is een vaardigheid die vaker gevraagd zal worden als zij de instelling hebben verlaten en die belangrijk is bij het volgen van een opleiding of het vinden van werk. Het digitaal portfolio kunnen jongeren meenemen bij het verlaten van de instelling.
 6. Extra: in de website zit een mogelijkheid een digitale krant te maken geschikt voor een huiskrant bijvoorbeeld het jongerenblad the House. 
 7. veel foto’s, radio teksten en video’s. 

 
Aanbod

Back Home

 Back Home gaat over persoonlijke storytelling; leren jouw eigen verhaal en levensvisie vorm te geven op een creatieve manier. Back Home is bedoeld voor jongeren in gesloten instellingen.


Samen Veilig

In een preventieve aanpak is de inbreng van en wisselwerking met jongeren essentieel. Media-educatie is een zeer krachtig instrument om jongeren en volwassenen te bereiken en onderling begrip en respect te creëren. De kracht van de inzet van media als middel zit onder andere in dat media goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Samen Veilig is bedoeld om de toenemende onrust in publieke ruimtes en om de verhouding tussen beroepsbeoefenaars met publieke taken en jongeren te verbeteren.
Nieuws
MediaWise
1-12-2014