|
HOME / Aanbod / Veiligheid / Back Home

Back Home

Als je een goed verhaal hebt willen mensen naar je luisteren. Als je weet wat je wilt in je leven heb je een doel om voor te strijden. Als je kunt formuleren waarvoor je wilt strijden zijn er kansen op hulp en mogelijkheden. Als je de kracht van creativiteit in jezelf inzet en onderzoekt biedt dit een basis voor jouw verhaal, jouw strijd, jouw keuzes.

Back Home is bedoeld voor jongeren die in een jeugdzorgPlus-instelling, in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijven of in instellingen die opvang en begeleiding biedt aan onder andere ex-gedetineerde jongeren.

Vaak is een jongere in een gesloten instelling niet meer in staat om zijn eigen verhaal en strijd positief vorm te geven. In Back Home leren jongeren dit door middel van een creatief programma te doen. Back Home gaat over persoonlijke storytelling; leren jouw eigen verhaal en levensvisie vorm te geven op een positieve manier.

Persoonlijke ontwikkeling binnen onderwijs in gesloten jeugdinstellingen, krijgt op allerlei manieren aandacht en maakt onderdeel uit van de behandelplannen. Talentontwikkeling en cultuureducatie zijn, doordat jongeren afgesloten zijn van de buitenwereld, minder goed te realiseren. Back Home verbindt persoonlijke ontwikkeling aan talentontwikkeling. Het programma haalt de buitenwereld naar binnen en zorgt voor een creatief lab waarin jongeren op allerlei manier aan creatieve skills en aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken binnen schooltijd en in de vrije tijd met cultuureducatie.

De ontwikkeling van Back Home is van 2019 - 2021 gefinacierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds21 


Back Home is een samewerking tussen Defence for Children, Click F1, Huis van Asporaat

Defence for Children
Defence for Children en Click F1 hebben met MediaWise en andere projecten tal van mensen ontmoet die met eenzelfde soort verleden een positieve draai hebben weten te maken en zich nu inzetten om jongeren bewust te maken van hun rechten en te empoweren. Click F1 wil met het project MediaWise de stem van jongeren een plek geven. MediaWise is een educatieplatform en methode voor gesloten jeugdinstellingen en werkt in een netwerk van mediamakers en creatievelingen die zich inzetten om jongeren bewust te maken van hun kansen en eigen identiteit en zo hun rol in de maatschappij te versterken.

Het Huis van Asporaat
Leden van het Huis van Asporaat zijn onder andere op Curaçao opgegroeid. Helaas ging dit gepaard met een verleden van negatieve sporen, armoede, huiselijk geweld, familiedrama’s en vrienden die het niet gered hebben in de maatschappij. Zelf hebben ze hun leven een positieve draai kunnen geven. Als artiest, comedymaker, muzikant, theatermaker, storyteller zetten zij zich in voor de samenleving.

Samen geloven we in de positieve kracht van creativiteit voor deze jongeren. De reguliere interventiemethodes en onderwijstrajecten zijn er om je als burger te kunnen duiden in de maatschappij. Creativiteit helpt je om jezelf te duiden in de maatschappij, te denken over jouw eigen rol hierin en wat jij met jouw leven, jouw verhaal, jouw referentiekaders kunt en wilt, nu en in de toekomst.De kracht van Back Home is de samenstelling van het team dat het project organiseert en uitvoert. Het is een bundeling van professionals die ervaring en trackrecord hebben in het werken met jongeren in gesloten instellingen binnen hulpverlening, onderwijs, mediatechnologie en artistieke professionaliteit en jonge enthousiaste coaches van Click F1

Het is een complementair team met elk zijn eigen kennis en kwaliteiten:

• Alice Erens: methodiekontwerper voor media-educatie, ontwerper MediaWise
• Archell Thompson: methodiekontwerper, artiest en storyteller in Het Huis van Asporaat.
• Cheyenne Lacroes: gedragswetenschapper, ontwikkelaar
• Coaches Click F1: Max ter Beek, Demi van Wanrooij, Kevin Horsting, Joost Welling, Detmer van der Elsen

Back Home werkt met de volgende storytellers:

Archell Thompson
Rivelino Richters: blackrock star
Leroy van den Hurk: de ritmische dichter

Back Home spelvormen:

Voor Back Home hebben studenten van de Hogeschool Utrecht, Social Work een prachtig kaartspel gemaakt: Homies. Homies is inmiddels met enthousiasme door veel groepen jongeren gespeeld.


Aanbod

Samen Veilig

In een preventieve aanpak is de inbreng van en wisselwerking met jongeren essentieel. Media-educatie is een zeer krachtig instrument om jongeren en volwassenen te bereiken en onderling begrip en respect te creëren. De kracht van de inzet van media als middel zit onder andere in dat media goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Samen Veilig is bedoeld om de toenemende onrust in publieke ruimtes en om de verhouding tussen beroepsbeoefenaars met publieke taken en jongeren te verbeteren.

MediaWise

MediaWise is een educatieconcept voor jongeren in gesloten inrichtingen. Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen hebben als geen ander de 21st Century Skills nodig om een basis voor hun toekomst en nieuwe kansen te creëren. De tijd in de instelling leidt ertoe dat jongeren op een nog grotere achterstand komen te staan dan hun leeftijdsgenoten buiten de instelling.