|
HOME / Aanbod / Veiligheid

Veiligheid

In een preventieve aanpak is de inbreng van en wisselwerking met jongeren essentieel. Media-educatie is een zeer krachtig instrument om jongeren en volwassenen te bereiken en onderling begrip en respect te creëren. De kracht van de inzet van media als middel zit onder andere in dat media goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. MediaWise is een veilige omgeving, online platform en zijn trainingen voor jongeren binnen Jeugddetentie en gesloten jeugdzorginstellingen.  Aanbod

Back Home

 Back Home gaat over persoonlijke storytelling; leren jouw eigen verhaal en levensvisie vorm te geven op een creatieve manier. Back Home is bedoeld voor jongeren in gesloten instellingen.


Samen Veilig

In een preventieve aanpak is de inbreng van en wisselwerking met jongeren essentieel. Media-educatie is een zeer krachtig instrument om jongeren en volwassenen te bereiken en onderling begrip en respect te creëren. De kracht van de inzet van media als middel zit onder andere in dat media goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Samen Veilig is bedoeld om de toenemende onrust in publieke ruimtes en om de verhouding tussen beroepsbeoefenaars met publieke taken en jongeren te verbeteren.

MediaWise

MediaWise is een educatieconcept voor jongeren in gesloten inrichtingen. Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen hebben als geen ander de 21st Century Skills nodig om een basis voor hun toekomst en nieuwe kansen te creëren. De tijd in de instelling leidt ertoe dat jongeren op een nog grotere achterstand komen te staan dan hun leeftijdsgenoten buiten de instelling.
Nieuws
MediaWise
1-12-2014