|
HOME / Aanbod / Sport interventies / Sport-it @ School

Sport-it @ School

Sport-it is een interventie voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Met overbelaste jongeren bedoelen wij: jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. (WRR, 2009). Zij dreigen de verbinding met onderwijs, en de aansluiting op de maatschappij te verliezen. Sport wordt ingezet als middel om ‘overbelaste’ jongeren te ondersteunen in het versterken van hun sociale, cognitieve en sportieve competenties die niet alleen bruikbaar zijn in de Sport-it lessen maar ook bruikbaar zijn in de verdere schoolcarrière, toekomstige werksituatie en in hun vrije tijd.

Waarom Sport-it op school?
In Sport-it worden jongeren begeleid richting duurzame sportbeoefening. Dit kan alleen als deelnemers op competentieniveau in balans zijn. Iedere jongere heeft een aantal ontwikkelingstaken (persoonlijk, gezin, vrije tijd, school, sociale omgeving enz.), waarvoor verschillende competenties nodig zijn. Wanneer de gestelde taken (draaglast) zwaarder zijn dan de aanwezige competenties (draagkracht), ontstaat disfunctioneren en onbalans.
In Sport-it wordt gewerkt om de balans tussen draagkracht en draaglast in evenwicht te krijgen. Sport-it ondersteunt deelnemers bij het voeren van de regie op het eigen leven en begeleidt in het ontwikkelen van reflectie, zelfvertrouwen en het zelfstandig beslissingen nemen.

Werwijze
De gewenste verandering bij jongeren kan alleen plaatsvinden als de omgeving van de jongeren daarop is ingericht en uitgerust. Daarom richt Sport-it zich niet alleen op de deelnemende jongeren maar ook op het revitaliseren van de omgeving van de jongeren (de sociale infrastructuur). Dit gebeurt bij Sport-it door middel van training en begeleiding aan docententeams, mentoren, trainers en betrokken proffesionals (buurtsportcoaches en verenigingen). Zij worden gefaciliteerd en ondersteund met kennis, handvaten en nieuwe inzichten zodat zij beter in staat zijn de jongeren te begeleiden. Kennis wordt tevens aangewend ter verbetering van de interventie.

Informatie
Wilt u de mogelijkheden voor uw school of organisatie bespreken? Neem contact op met Michel Hobbij mhobbij@clickf1.nl. Download de digitale Sport-it folder hier.

Sport- it heeft deelgenomen aan Effectiviteit Interventies, een van de vijf deelplannen van het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW. Binnen dit traject heeft Sport-it met ondersteuning van TNO, Mulier Instituut en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen gewerkt aan de kwaliteit en effectiviteit van het Sport-it aanbod. Voor meer informatie over Effectiviteit Interventies, zie www.nisb.nl/effectiviteitinterventies en www.sportbewegenenonderwijs.nlAanbod

Sport-it in de wijk

Bij Sport-it gaat het niet om het sportresultaat zelf: het leerproces van de jongeren staat centraal. Het draait hier om de wisselwerking tussen competitie en competentie...