|
HOME / Aanbod / Sport interventies / Sport-it in de wijk

Sport-it in de wijk

Bij Sport-it gaat het niet om het sportresultaat zelf: het leerproces van de jongeren staat centraal. Het draait bij Sport-it om de wisselwerking tussen competitie en competentie. Thema’s als competentiegericht leren, talentontwikkeling, actief burgerschap en sportstimulering worden door het project ondersteund.

Waarom Sport-it?
Steeds meer jongeren leven van dag tot dag en ‘zien wel’ wat de volgende dag hen brengt. Het ontbreekt hen aan een intrinsieke motivatie om duurzame sportbeoefening te bedrijven. Ze laten zich veelal leiden door ‘foute’ vrienden en negatieve rolmodellen in hun zoektocht naar hun eigen positie in de maatschappij en wat ze in hun vrije tijd willen doen.

De jongeren zijn vooral stuurloos in de leeftijd tussen 14-18 jaar, ze weten niet zo goed wat ze willen en zijn zeer beïnvloedbaar. Vaak gaat dit gepaard met zorgen binnen de leefgebieden waardoor de sportbeoefening soms helemaal niet meer een impuls krijgt. Door Sport in de wijk aan te bieden geven we jongeren weer inspiratie door aan de zorg kant hen te ontlasten en ze te bedienen met aansprekende sportactiviteiten.

Instabiele basis
Doordat de jongeren vooral sociaal maatschappelijke problemen ondervinden is een stabiele basis van waaruit duurzame sportbeoefening kan ontstaan, vertroebeld. Door deze problemen te verminderen en gericht te kijken naar de capaciteiten en ambities kunnen we jongeren leiden naar duurzame sportbeoefening. De volgende leefgebieden worden bij de jongeren met Sporit-it ondersteund, met als einddoel duurzame sportbeoefening te bewerkstelligen:

1. Huis en gezin
2. Financiën
3. Opleiding
4. Sociaal netwerk
5. Vrije tijd
6. Lifestyle
7. Werk
8. Overig


Sportstimulering in de wijk
De basis van sportstimulering in de wijk is; sport combineren met coaching binnen de leefgebieden en het aanleren van vaardigheden. Om jongeren te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling probeert Sport-it in de wijk probeert naast het gerichte diverse sportaanbod ook invloed uit te oefenen op de leefomgeving van de jongeren. Wij hebben in diverse projecten gemerkt dat hoe groter de invloed die we kunnen uitoefenen op de verschillende leefgebieden, hoe langer het succes aanhoudt en hoe groter de invloed kan zijn op langdurige plezierige sportbeoefening. 

Informatie
Wilt u de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken? Neem contact op met Michel Hobbij mhobbij@rizoombv.nl. Download de digitale Sport-it folder hier.

Sport- it heeft deelgenomen aan Effectiviteit Interventies, een van de vijf deelplannen van het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW. Binnen dit traject heeft Sport-it met ondersteuning van TNO, Mulier Instituut en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen gewerkt aan de kwaliteit en effectiviteit van het Sport-it aanbod. 

Voor meer informatie over Effectiviteit Interventies, zie www.nisb.nl/effectiviteitinterventies en www.sportbewegenenonderwijs.nl

 

 

Aanbod

Sport-it @ School

Sport-it is een interventie voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar: jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. Sport wordt ingezet om deze jongeren te ondersteunen in het versterken van o.a. hun sociale en sport competenties...