|
HOME / Aanbod / Sport interventies

Sport interventies

De primaire doelgroep van Sport-it zijn kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 tot met 23 jaar die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. Problemen variërend van gedragsproblemen, schulden, armoede, verslaving en/of criminaliteit in hun directe omgeving, een instabiele thuissituatie of beperkte vaardigheden. Het gaat om jongeren die niet of nauwelijks gemotiveerd zijn voor onderwijs en werk doordat ze minder kansen krijgen dan wel kunnen aangrijpen als gevolg van een opeenstapeling van problemen.
Er is een interventie Sport-it@school en Sport-it in de wijk. 
Aanbod

Sport-it in de wijk

Bij Sport-it gaat het niet om het sportresultaat zelf: het leerproces van de jongeren staat centraal. Het draait hier om de wisselwerking tussen competitie en competentie...
 

Sport-it @ School

Sport-it is een interventie voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar: jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. Sport wordt ingezet om deze jongeren te ondersteunen in het versterken van o.a. hun sociale en sport competenties...