|
HOME / nieuws / Dit is het studententeam van de UvA, Informatics Institute

Dit is het studententeam van de UvA, Informatics Institute

27-9-2016
Minderjarigen die voor korte of langere tijd verblijven in gesloten jeugdinstellingen zoals detentie en en gesloten jeugdhulpinstellingen hadden tot voor kort niet of nauwelijks toegang tot internet. Hier is mede door de komst van de methode MediaWise (zie bijlage) verandering in gekomen. Steeds meer gesloten instellingen zien dat het voor de herintegratie in de samenleving onontbeerlijk is dat de jongeren ook tijdens het verblijf in de instellingen via internet toegang hebben tot informatie en vaardigheden die zij nodig hebben in de samenleving.

Door deze ontwikkeling groeit binnen de instellingen ook het besef dat toepassing van digitale middelen een verrijking kan zijn van de bestaande hulpverlenings-, vrijetijds- en onderwijsprogramma’s. Op dit moment werken de instellingen met hulpverleningsmethodieken, die nog niet of nauwelijks gebruik maken van digitale middelen. 2 interventies die in gesloten instellingen breed uitgezet worden zijn Get Smart en de hieirn opgenomen interventie Tops. Met deze interventies als basis willen we een digitale blenden leeromgeving en structuur ontwerpen die geschikt is voor verschillende thema’s en fases van deze  interventies.

Wij willen wij onderdelen van de methodieken Get Smart en Tops digitaliseren (informatie op 180.nl) en integreren in het online platform MediaWise. We zullen ons richten op de onderdelen die gericht zijn op de voorbereiding van de minderjarige op het vertrek uit de instelling en het vinden van een zinvolle dagbesteding. We denken hierbij aan een digitaal systeem voor een blended leeromgeving die modulair is opgebouwd. Na afloop van het project kan dit digitale systeem worden gebruikt voor de digitalisering van andere onderdelen van de methodieken.

Project resultaat
Hiervoor is eerste onderzoek en een Interaction Design nodig. Tijdens de periode van onderzoek worden financiën verworven bij fondsen en het ministerie om deze digitale leeromgeving te realiseren.

Vragen tijdens het onderzoek zijn:
- Wordt het 1 game of een blended omgeving met meerdere digitale mogelijkheden.
- De digitale omgeving moet kunnen werken in een beveiligde ICT omgeving, hoe kan dit het beste worden ingezet.
- MediaWise kan de basis zijn voor de digitale omgeving, hoe kan dit goed worden ingericht.
- Onderzoek naar de mogelijkheden, de gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijk voor jongeren en professionals

Voor dit onderzoek is een breed netwerk aan organisaties en mensen die advies kunnen geven:
• Defence for Children en Click F1, beide projecteigenaar van MediaWise.
• Stichting 180, de organisatie die de interventies beheerd.
• Jongeren en professionals uit 2 jeugdgevangenissen en indien nodig ook andere instellingen.
• Ministerie van V&J / dienst justitie.

|
blog comments powered by Disqus
Aanbod

MediaWise

MediaWise is een educatieconcept voor jongeren in gesloten inrichtingen. Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen hebben als geen ander de 21st Century Skills nodig om een basis voor hun toekomst en nieuwe kansen te creëren. De tijd in de instelling leidt ertoe dat jongeren op een nog grotere achterstand komen te staan dan hun leeftijdsgenoten buiten de instelling.