|
HOME / Aanbod / Educatie op school / Straatbeelden

Straatbeelden

Kinderen leren te werken met beeld en taal, communiceren met elkaar en de omgeving, analyseren de omgeving en geven hier eigen vorm aan. Ze leren de omgeving in al zijn culturele rijkheid te herkennen en er onderdeel van te zijn. Vanuit de overtuiging dat omgevingseducatie bijdraagt aan een breder begrip voor de leefomgeving en het inzicht hoe deze beïnvloed wordt door de manier waarop mensen willen wonen, werken en ontspannen.

Straatbeelden is gebaseerd op een intensieve samenwerking met scholen en buurthuizen in Utrecht. De
methode wordt t/m 2016 op 3 basisscholen in 3 wijken nml: De eigen leefomgeving, met bekende en onbekende plekken komt tot leven. Kinderen ontdekken dmv. opdrachtkaarten, speurtochten, dekresearch, powerpoints, filmpjes, actviteiten en bezoek aan tal van lokaties en organisaties hun directe omgeving, wijk stad in toekomst, heden en verleden. 


 

Doelen van Straatbeelden

1. Bevorderen van de (culturele) ontwikkeling van de kinderen
Aorta als architectuurcentrum en Click F1 als media educatieorganisatie stellen beide het
kind in hun omgeving centraal. Middels cognitieve en creatieve stimulans versterken we de
ontwikkeling van kinderen, op zowel artistiek, persoonlijk en sociaal vlak. We spelen in op
het ontdekkend leren. Het gemaakte materiaal van de leerling wordt o.a. geplaatst op www.straatbeelden.nu Kinderen maken onderdeel uit en hebben invloed op de ontwikkeling van Straatbeelden, De  samenwerkingspartners zetten hun expertise in om Straatbeelden aan te laten sluiten op hun onderwijskundige visie en methode en de wensen in de wijk.2. Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum
Het project draagt bij aan betekenisvol leren door abstracte lesstof op het gebied van
cultureel erfgoed, architectuur, media educatie, geschiedenis, wereldoriëntatie en taal te
verbinden aan de eigen omgeving en geschiedenis. Kinderen leren zich te bewegen in een
omgeving en zich deze eigen te maken op school, wijk en stedelijk niveau. De
belevingsoriëntatie is hierin een belangrijke factor. Door te ontdekken > analyseren >
(media)producten te maken > te presenteren leren kinderen de mogelijkheden en culturele
rijkheid van de omgeving.