|
HOME / AANBOD

Aanbod ClickF1

Rizoom BV

Rizoom BV is een zusteronderneming van Click F1 en ondersteunt, adviseert en traint organisaties en instellingen die zich inzetten voor het welzijn, ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Bij Rizoom BV halen we op onconventionele wijze het beste uit organisaties door advies en training te bieden op het gebied va persoonlijke effectiviteit, (digitale) communicatie en interim- en projectmanagement.

Click F1 heeft door de jaren heen een stevige en betrouwbare reputatie opgebouwd. Dat heeft ons in staat gesteld om een aantal producten en diensten te ontwikkelen op basis van ervaringen uit de praktijk. Wij signaleren niet alleen nieuwe trends en ontwikkelingen, maar integreren deze zo snel en zo goed mogelijk in onze werkwijze en aanbod. Deze doorlopende wisselwerking met de praktijk is de motor waarop Rizoom BV draait en biedt een continue stroom aan praktijkgerelateerde kennis, zienswijzen en feedback.

Bezoek www.rizoombv.nl voor meer informatie.

Sport interventies

De primaire doelgroep van Sport-it zijn kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 tot met 23 jaar die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. Problemen variërend van gedragsproblemen, schulden, armoede, verslaving en/of criminaliteit in hun directe omgeving, een instabiele thuissituatie of beperkte vaardigheden. Het gaat om jongeren die niet of nauwelijks gemotiveerd zijn voor onderwijs en werk doordat ze minder kansen krijgen dan wel kunnen aangrijpen als gevolg van een opeenstapeling van problemen.
Er is een interventie Sport-it@school en Sport-it in de wijk. 

Vernieuwd Sociaal Domein (VSD)

De overheid doet meer en meer een beroep doet op de burgerkracht (bottom up) waarbij termen als participatie en doe-het-zelf-samenleving centraal staan. De overheid, organisaties en de burger hebben elk een weg te gaan om tot een nieuw  evenwicht te komen. Click F1 en Rizoom b.v. staan beide voor het ondersteunen en faciliteren van dit proces. Click F1 heeft door de jaren heen een stevige en betrouwbare reputatie opgebouwd. Dat heeft ons in staat gesteld om een aantal producten en diensten te ontwikkelen op basis van ervaringen uit de praktijk. 

Veiligheid

In een preventieve aanpak is de inbreng van en wisselwerking met jongeren essentieel. Media-educatie is een zeer krachtig instrument om jongeren en volwassenen te bereiken en onderling begrip en respect te creëren. De kracht van de inzet van media als middel zit onder andere in dat media goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. O.V.ZONE is bedoeld om de toenemende onrust in publieke ruimtes en om de verhouding tussen beroepsbeoefenaars met publieke taken en jongeren te verbeteren. MediaWise is voor jongeren binnen Jeugddetentie en gesloten jeugdzorginstellingen, Educatie op school

Een wereld zonder communicatie, presentatie en informatievaardigheden en zonder internet  is niet meer voor te stellen. Om actief en gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan deze moderne kennissamenleving dienen kinderen en jongeren te beschikken over zogenaamde ‘’ 21st Century Skills’’. Click F1 en Architectuurcentrum Aorta ontwikkelden samen het educatieproject "Straatbeelden". "Straatbeelden" is bedoeld voor primair onderwijs en combineert omgevingseducatie met mediaeducatie.